POGOJI  ZA  DOSEGO  PRVAŠTEV SLOVENIJE !!!

Pogoji v veljavi od 15.10.2019.  Zahtevek za posamezeno prvaštvo lahko po 15.10.2019 vloži vsak lastnik psa, katerega  pes je na ta dan izpolnil pogoje.

» PRVAK SLOVENIJE V LEPOTI   – CH. SLO «  Pri pasmah, za katere se po pravilih FCI za dosego naziva mednarodnega prvaka v lepoti ne zahteva tudi delovni izpit:

a)Tri (3) kandidature CAC SLO
b)Vse kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih

Pri pasmah, za katere se po pravilih FCI za dosego naziva mednarodnega prvaka v lepoti zahteva tudi delovni izpit:
 

a)Dve (2) kandidaturi CAC SLO
b) Vsaj ena (1) kandidatura mora biti osvojena v razredu delovni
c) Vse kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih

» RAZSTAVNI PRVAK SLOVENIJE – RAZSTAVNI  CH SLO »  Pasme, za katere se po pravilih FCI za dosego naziva mednarodnega prvaka v lepoti zahteva tudi delovni izpit, vendar tega pogoja ne izpolnjujejo, lahko osvojijo naziv »Razstavni šampion Slovenije« brez delovnega izpita. Z osvojenim nazivom »Razstavni šampion Slovenije« bo možno psa prijaviti v razred prvakov na državnih in mednarodnih razstavah. Pogoji za dosego naziva »Razstavni šampion Slovenije«:

a)Tri (3) kandidature CAC SLO
b)Vse kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih

 

»MLADINSKI PRVAK SLOVENIJE V LEPOTI -  CH J SLO«


 

 a) Potrebne so tri kandidature (PRM ali CAC), osvojene do starosti 24 mesecev.

b) Vsaka kandidatura mora biti dosežena pri različnih sodnikih

»VETERANSKI PRAK SLOVENIJE V LEPOTI - CH V SLO«

 

a)Tri (3) ocene odlično 1 v razredu veteranov na državnih ali mednarodnih razstavah v Sloveniji
b) vse tri ocene morajo biti dosežene pri različnih sodniki

»VELEPRVAK  SLOVENIJE  - GRAND CH-SLO«    Lahko postane pes ki ima že osvojen naziv Ch SLO in ki je osvojil:

Uveljavljajo se kandidature CAC, osvojene po potrditvi CH SLO ali Razstavni CH SLO !!

a) 4 kandidatura CAC SLO v razredu prvakov
b)Vsaj 3 kandidature morajo biti osvojene na mednarodni razstavi
c)Vsaj 1 kandidatura CAC SLO mora biti osvojena skupaj z BOB na mednarodni razstavi
d) Vsaj tri kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih

Izpolnjevanje pogojev je zbirno in je torej potrebno hkratno izpolnjevanje pogojev. Po različnih kriterijih. Kandidatur CACIB in Rezervni CACIB se pri izpolnjevanju pogojev za podelitev naslova Prvak Slovenije ne upošteva. Upoštevajo se vse kandidature CAC, pridobljene na vseh prireditvah pod okriljem KZS (na mednarodnih, državnih prireditvah  in specialkah s podelitvijo CAC).

http://www.kinoloska.si/prvastva-slovenije/