POGOJI  ZA  DOSEGO  ŠAMPIONATOV SLOVENIJE

Pogoji v veljavi od 1.1.2024. Izpolnjevanje pogojev je pri vseh tipih šampionatov zbirno in je torej potrebno hkratno izpolnjevanje pogojev po različnih kriterijih. 
Kandidature, ki jo je lastnik/vodnik psa uporabil za pridobitev enega od šampionatov ni možno ponovno uporabiti za pridobitev drugega tipa šampionata. 
Upoštevajo se vse kandidature, pridobljene na vseh prireditvah pod okriljem KZS (na mednarodnih, državnih prireditvah in specialnih/klubskih razstavah s podelitvijo nazivov).

 

»Slovenski up – Hope SLO«

• 3 opisne ocene zelo perspektiven 1 iz razreda mladičev ali najmlajših;
• opisne ocene morajo biti pridobljene pri treh različnih sodnikih;
• prva opisna ocena je pridobljena od 4. 9. 2020 naprej.
Naziv lahko pridobijo psi v razredu mladiči (4-6 mesecev) in najmlajši (6-9 mesecev).

»Mladinski šampion Slovenije v lepoti – CH J SLO«

• Tri kandidature J.CAC v razredu mladi na državnih ali mednarodnih razstavah v Sloveniji, namesto enega naziva J.CAC se lahko uporabi naziv CAC iz razreda VMESNI (te kandidature ni možno kasneje ponovno uporabiti za pridobitev naziva CH ali SHCH SLO).
• vse tri ocene morajo biti dosežene pri različnih sodniki.

Za pse, ki živijo v Norveški, Švedski, Finski, Danski, Estoniji, Latviji, Litvi, Rusiji, Ukrajini, Romuniji, Grčiji, Portugalski, Španiji, Irski, Veliki Britaniji ter na Cipru in Malti:
• En (1) J.CAC SLO iz razstave v Sloveniji, če je pes že potrjen mladinski prvak države v kateri biva.

»Mladinski klubski šampion Slovenije v lepoti – ClubCH J SLO«

• Tri kandidature J.CAC v razredu mladi , pridobljene na specialni/klubski razstavi v Sloveniji, namesto enega naziva J.CAC se lahko uporabi naziv CAC iz razreda VMESNI (te kandidature ni možno kasneje ponovno uporabiti za pridobitev naziva CH , ClubCH ali SHCH SLO). Kandidatur uporabljenih za klubskega mladinskega šampiona ni možno ponovno uporabiti za pridobitev CH J SLO in obratno.
• vse tri ocene morajo biti dosežene pri različnih sodniki.

Za pse, ki živijo v Norveški, Švedski, Finski, Danski, Estoniji, Latviji, Litvi, Rusiji, Ukrajini, Romuniji, Grčiji, Portugalski, Španiji, Irski, Veliki Britaniji ter na Cipru in Malti:
• En (1) J.CAC SLO iz specialne/klubske razstave v Sloveniji, če je pes že potrjen mladinski prvak države v kateri biva.

»Mladinski velešampion Slovenije v lepoti – GCH J SLO«

Lahko postane pes, ki ima že potrjen naziv Ch.J SLO in ki je po potrditvi tega naziva osvojil:
• 4 kandidatura J.CAC SLO v razredu mladi, namesto dveh kandidatur J.CAC se lahko uporabita kandidaturi CAC iz razreda VMESNI (te iste kandidature CAC se potem ne morejo uporabiti za izdajo naziva CH ali SHCH SLO)
• vsaj 3 kandidature morajo biti osvojene na mednarodni razstavi
• vsaj 1 kandidatura J.CAC SLO (ali CAC SLO iz razreda VMESNI) mora biti osvojena skupaj z BOB na mednarodni razstavi
• vsaj tri kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih.
Uveljavljajo se kandidature J.CAC/CAC, osvojene po potrditvi CH J SLO.

»Šampion Slovenije v lepoti – CH SLO«

1) Pri pasmah, za katere se po pravilih FCI za dosego naziva mednarodnega prvaka v lepoti ne zahteva tudi delovni izpit:
• Tri (3) kandidature CAC SLO
• Vse kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih

2) Pri pasmah, za katere se po pravilih FCI za dosego naziva mednarodnega prvaka v lepoti zahteva tudi delovni izpit:
• Dve (2) kandidaturi CAC SLO
• Vsaj ena (1) kandidatura mora biti osvojena v razredu delovni
• Obe kandidaturi morata biti osvojeni pri različnih sodnikih

Za pse, ki živijo v Norveški, Švedski, Finski, Danski, Estoniji, Latviji, Litvi, Rusiji, Ukrajini, Romuniji, Grčiji, Portugalski, Španiji, Irski, Veliki Britaniji ter na Cipru in Malti:
• En (1) CAC SLO iz razstave v Sloveniji, če je pes že potrjen prvak države v kateri biva.

»Razstavni šampion Slovenije – SHCH SLO«

Pasme, za katere se po pravilih FCI za dosego naziva mednarodnega prvaka v lepoti zahteva tudi delovni izpit, vendar tega pogoja ne izpolnjujejo, lahko osvojijo naziv »Razstavni šampion Slovenije« brez delovnega izpita. Z osvojenim nazivom »Razstavni šampion Slovenije« je možno psa prijaviti v razred prvakov na državnih in mednarodnih razstavah.
Pogoji za dosego naziva »Razstavni šampion Slovenije«:
• Tri (3) kandidature CAC SLO
• Vse kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih

»Klubski šampion Slovenije v lepoti – ClubCH SLO«

1) Pri pasmah, za katere se po pravilih FCI za dosego naziva mednarodnega prvaka v lepoti ne zahteva tudi delovni izpit:
• Tri (3) kandidature CAC SLO osvojene na specialni/klubski razstavi
• Vse kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih

2) Pri pasmah, za katere se po pravilih FCI za dosego naziva mednarodnega prvaka v lepoti zahteva tudi delovni izpit:
• Dve (2) kandidaturi CAC SLO osvojeni na specialni/klubski razstavi
• Vsaj ena (1) kandidatura mora biti osvojena v razredu delovni
• Obe kandidaturi morata biti osvojeni pri različnih sodnikih

Za pse, ki živijo v Norveški, Švedski, Finski, Danski, Estoniji, Latviji, Litvi, Rusiji, Ukrajini, Romuniji, Grčiji, Portugalski, Španiji, Irski, Veliki Britaniji ter na Cipru in Malti:
• En (1) CAC SLO iz specialne/klubske razstave v Sloveniji, če je pes že potrjen prvak države v kateri biva.

»Velešampion Slovenije – GCH-SLO«

Lahko postane pes, ki ima že potrjen naziv Ch SLO/ShCh SLO ali ClubCH SLO in ki je po potrditvi tega naziva osvojil:
• 4 kandidatura CAC SLO v razredu prvakov
• vsaj 3 kandidature morajo biti osvojene na mednarodni razstavi
• vsaj 1 kandidatura CAC SLO mora biti osvojena skupaj z BOB na mednarodni razstavi
• vsaj tri kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih.
Uveljavljajo se kandidature CAC, osvojene po potrditvi CH SLO, SHCH SLO ali ClubCH SLO.

»Veteranski šampion Slovenije v lepoti – CH V SLO«

• Tri (3) kandidature V.CAC v razredu veteranov na državnih ali mednarodnih razstavah v Sloveniji,
• vse tri ocene morajo biti dosežene pri različnih sodniki.

Za pse, ki živijo v Norveški, Švedski, Finski, Danski, Estoniji, Latviji, Litvi, Rusiji, Ukrajini, Romuniji, Grčiji, Portugalski, Španiji, Irski, Veliki Britaniji ter na Cipru in Malti:
• En (1) V.CAC SLO iz razstave v Sloveniji, če je pes že potrjen veteranski prvak države v kateri biva.

»Veteranski klubski šampion Slovenije v lepoti – ClubCH V SLO«

• Tri (3) kandidature V.CAC v razredu veteranov na specialnih/klubskih razstavah v Sloveniji (kandidatur uporabljenih za klubskega šampiona ni možno ponovno uporabiti za pridobitev CH V SLO in obratno),
• vse tri ocene morajo biti dosežene pri različnih sodniki.

Za pse, ki živijo v Norveški, Švedski, Finski, Danski, Estoniji, Latviji, Litvi, Rusiji, Ukrajini, Romuniji, Grčiji, Portugalski, Španiji, Irski, Veliki Britaniji ter na Cipru in Malti:
• En (1) V.CAC SLO iz specialne/klubske razstave v Sloveniji, če je pes že potrjen veteranski prvak države v kateri biva.

»Veteranski velešampion Slovenije v lepoti – GCH V SLO«

Lahko postane pes, ki ima že potrjen naziv Ch V SLO in ki je po potrditvi tega naziva osvojil:
• 4 kandidatura V.CAC SLO v razredu veterani
• vsaj 3 kandidature morajo biti osvojene na mednarodni razstavi
• vsaj 1 kandidatura V.CAC SLO mora biti osvojena skupaj z BOB na mednarodni razstavi
• vsaj tri kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih.
Uveljavljajo se kandidature V.CAC, osvojene po potrditvi CH V SLO.

Vir: http://www.kinoloska.si/prvastva-slovenije/